Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015

Πορεία στα Οινόφυτα για τον ποταμό Ασωπό

Το 1969, η ευρύτερη περιοχή των Οινόφυτων ανακηρύχθηκε ως βιομηχανική περιοχή με Προεδρικό Διάταγμα του Ελληνικού κράτους. Οι επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν γη σε χαμηλές τιμές για να δημιουργήσουν εργοστάσια, και ειδικότερα βαριές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η κυβέρνηση, με το διάταγμα δεν έθεσε κανένα όρο για την προστασία του περιβάλλοντος.
Σήμερα, το αποτέλεσμα αυτών των ευνοϊκών ρυθμίσεων, είναι η συγκέντρωση στην περιοχή της Βοιωτίας μερικών από τις μεγαλύτερες ενεργές μονάδες παραγωγής της Ελλάδας. Περισσότερες από 1000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν χτιστεί στη ζώνη Σχηματάρι – Οινόη – Οινόφυτα δίπλα στον Ασωπό ποταμό, παρόλο που ο ακριβής αριθμός δεν είναι γνωστός ούτε από τις τοπικές αρχές ούτε από την πολιτεία.
Οι κύριοι τομείς είναι επεξεργασία μετάλλων, χημικά βαφής, αγροτοχημικά, δημιουργία άλλων χημικών, κατασκευή πλαστικών, κατασκευή καθαριστικών, κατασκευή φαγητού και αναψυκτικών.
10 χρόνια μετά το Διάταγμα του 1969, ανακοινώθηκε από την ελληνική πολιτεία ότι ο Ασωπός ποταμός θα αποκτήσει σύστημα βιομηχανικών υπονόμων από τις τοπικές αρχές της Βοιωτίας και της Αττικής (Κοινή Νομαρχιακή Απόφαση 19649/1979 (ΦΕΚ 1136 Β’) και παρομοίως δεν τέθηκε κανένα περιβαλλοντικό όριο σε αυτήν την απόφαση.

Ελάτε στην πορεία μας στα Οινόφυτα το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου 2015 στις 15:00!
Ενάντια στην βιομηχανική ρύπανση!
Υπέρ στην περιβαλλοντική αποκατάσταση και βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης απορροής του Ασωπού.

Έτσι, τα εργοστάσια απέθεσαν μεγάλο όγκο βιομηχανικών αποβλήτων κατευθείαν στον ποταμό χωρίς προ-επεξεργασία των βιομηχανικών τους ρύπων.
Ακολούθως, τα επόμενα χρόνια, ανιχνεύθηκαν μετά από χημική ανάλυση, σε εργαστήρια, υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων, χρωμίου και νιτρικών στην επιφάνεια του νερού, στα υπόγεια ύδατα, στη γη και στον αέρα. Οι κύριοι φορείς ρύπανσης στην περίπτωση του Ασωπού είναι τα νιτρικά, ο δισθενής μόλυβδος, τα ιόντα χλωρίου και το εξασθενές χρώμιο το οποίο προκαλείς γενετικές καρκινογενέσεις. Ειδικά αυτό το χημικό πολυμερές, το εξασθενές χρώμιο (Cr(VI)), προκαλεί ζημιά στην περιβαλλοντική ποιότητα της περιοχής και φέρνει και προβλήματα υγείας. Ένα παράδειγμα είναι τα υψηλά ποσοστά του καρκίνου που μετρήθηκαν στον ντόπιο πληθυσμό.
Το 2007, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) ανακήρυξε την περιοχή του Ασωπού, μια περίπτωση “Ειδικής Εθνικής Παρέμβασης και το 2010 έβγαλε την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. Αριθμ. 20488/19-5-2010 «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπής υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού» με την οποία τα νομοθετικά δικαιώματα για τη διάθεση των αποβλήτων στον Ασωπό ποταμό από βιομηχανικές εγκαταστάσεις ακυρώθηκαν.
Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχουν παρθεί μέτρα που εφαρμόζουν αυτήν την απόφαση. Η παραβίαση των δικαιωμάτων ζώων και ανθρώπων και των περιβαλλοντικών νόμων από την πολιτεία και τη βιομηχανία συνεχίζεται μέχρι σήμερα!
Για αυτό το λόγο απαιτούμε:
1. Την παροχή καθαρού πόσιμου νερού και των απαραίτητων υπηρεσιών υγείας για κατοίκους και αγρότες
2. Μια καθαρή βιομηχανική και αγροτική παραγωγή στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ως τη μόνη βιώσιμη λύση.
3. Έναν ολοκληρωμένο, εξελιγμένο και αυστηρό έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης και την επανεξέταση των Περιβαλλοντικών Αδειών όλων των βιομηχανικών μονάδων της περιοχής με νέους όρους και προϋποθέσεις από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
4. Τον έλεγχο και εξάλειψη των αγροτικών, βιομηχανικών και αστικών πηγών ρύπανσης.
5. Την καθιέρωση υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τη λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταμού ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι.
6. Την υλοποίηση σχεδίου περιβαλλοντικής αποκατάστασης των μολυσμένων περιοχών, σύμφωνα με την οποία το κόστος αποκατάστασης θα πρέπει να διατεθεί
για τις ρυπογόνες βιομηχανίες, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
7. Το κόστος της ρύπανσης να μην πληρωθεί ούτε από την κοινωνία ούτε από τις μελλοντικές γενιές.
8. Την υλοποίηση όλων των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το Πλαίσιο Οδηγιών Υδάτων, την Οδηγία για τα Επικίνδυνα Απόβλητα και την Οδηγία για τα Υπόγεια Ύδατα.
9. Την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ. Αριθμ. 20488/19-5-2010

10. Τερματισμό της διαφθοράς!


Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Γενική Συνέλευση των συμμετεχόντων παραγωγών, χειροτεχνών και συλλογικοτήτων της 5ης Πανευβοϊκής Γιορτής Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας στη Χαλκίδα, ενώνοντας τη φωνή της μαζί με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Κοινωνικών Οργανώσεων των Πολιτών, δηλώνει την αντίθεσή της στις μυστικές ληστρικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τις ΗΠΑ και τα άλλα κράτη TTIP, CETA, TiSA, TPP.
Αυτές οι διακρατικές συμφωνίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων απειλούν τους λαούς και τις τοπικές κοινωνίες, τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά και συλλογικά αγαθά, τη διατροφική επάρκεια και ασφάλεια, το περιβάλλον, το κλίμα και τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου.

Απειλούν ιδιαίτερα την αγροτική γεωργία και τη βιοποικιλότητα των σπόρων και των ζώων, τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, την υγεία του πληθυσμού, τα προσωπικά μας δεδομένα, τον έλεγχο της ροής των κεφαλαίων και των πιστώσεων.

Απειλούν τέλος τη διαφάνεια, τον κοινωνικό έλεγχο, τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών και τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των συνθηκών ζωής τους.
Αυτές οι διαπραγματεύσεις-συμφωνίες δεν είναι μεταξύ ανταγωνιζόμενων εμπορικών εταίρων, αλλά αποτελούν επίθεση κατά των ευρωπαϊκών και των άλλων τοπικών κοινωνιών εκ μέρους των πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες επιδιώκουν την άρση των φραγμών και των ρυθμίσεων που μειώνουν τα κέρδη τους και ανάγουν στο ίδιο νομικό επίπεδο τις εταιρείες και τα κράτη σε διαιτητικά δικαστήρια.

Δηλώνουμε τη συμμετοχή μας στο ελληνικό και πανευρωπαϊκό κίνημα πολιτών ενάντια σε αυτές τις συμφωνίες και ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ενδογενή παραγωγή υγιεινών διατροφικών και χρηστικών προϊόντων για τον ντόπιο πληθυσμό και ταυτόχρονα για έναν αγροδιατροφικό τομέα, που στηριζόμενος στους ντόπιους φυτογενετικούς πόρους, θα συμβάλει αποφασιστικά στο ξεπέρασμα της κρίσης και στην οικονομική αυτοδυναμία της χώρας.

-         Δηλώνουμε τη θέλησή μας να αγωνισθούμε για να παραμείνουν τα σχέδια των πολυεθνικών μόνο σχέδια!

-         Απαιτούμε από την ελληνική Κυβέρνηση να βάλει βέτο σε αυτές τις συμφωνίες της ΕΕ, όσο είναι καιρός!

-         Απαιτούμε επίσης από την ελληνική κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την απαγόρευση των μεταλλαγμένων στηριζόμενη στην Αρχή της Προφύλαξης από τους πιθανούς κινδύνους τους!

-         STOP στις συμφωνίες TTIP,CETA, TiSA!

-         STOP στα Μεταλλαγμένα και τη Βιοπειρατία!

-         ΝΑΙ στο δίκαιο εμπόριο, τη προστασία του Περιβάλλοντος και του Κλίματος, τη προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, των Κοινωνικών και Συλλογικών Αγαθών και των Εργαζομένων!

-         ΝΑΙ στην ελευθερία των Σπόρων και τη Βιοποικιλότητα!

Χαλκίδα 4/10/2015

Τρεις ημέρες, τρία βράδια στην οικογιορτή στη Χαλκίδα (φωτορεπορτάζ)


Κυριακή βράδυ όταν ολοκληρωνόταν η 5η Πανευβοϊκή γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας («Χρωστάμε ένα μέλλον βιώσιμο…προχωράμε ΜΑΖΙ»), αισθάνθηκα μια δημιουργική κούραση στο σώμα και το μυαλό.
(116 φωτογραφίες)

Είχαμε μόλις φορτώσει με τον Αντρέα μερικά σακιά με πατάτες και τα υπόλοιπα συμπράγκαλα στο αγροτικό του Αποστόλη κι αποχαιρετήσαμε.
Λίγο η επιθυμία να συμβάλλω όσο μπορώ στην οικογιορτή συνεργαζόμενος παράλληλα με έναν φίλο και συναγωνιστή, λίγο η περιέργεια να βρεθώ πίσω από τον πάγκο, λίγο ένα αυχενικό, Σάββατο και Κυριακή πέρασα πολλές ώρες πίσω από τον πάγκο του βιοκαλλιεργητή Αποστόλη Σέληνα (αγρόκτημα Χλωροφύλλη- Τριάδα Ψαχνών). Πεπόνια, σάλτσες, πατάτες, βιολογικό κρασί από το κτήμα κοντά στον υγροβιότοπο του Κολοβρέχτη (μεταξύ Νέας Αρτάκης και Ψαχνών) είχε ο μπαχτσές.Πέρα από μία πρώτη επαφή με την άμεση διάθεση προϊόντων και τις απαιτήσεις της, άρχισα να καταλαβαίνω και να βλέπω ζωντανά τη σημασία της αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας του παραγωγού με τον καταναλωτή, αυτή τη φορά σε μια σχέση κοινωνικής αλληλεπίδρασης που σκοπεύει να καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη, την οικολογική συνείδηση, τη γνώση για εκείνο που παράγεται, τις αξίες και τη γεύση που κουβαλάει, τη σημασία να μαθαίνουμε και να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή τη γοητευτική διαδρομή από το χωράφι ως τον οισοφάγο μας. Για να πάψοουμε να είμαστε καταναλωτές και να γίνουμε συμμέτοχοι.

Είναι ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας, πέρα από τη στυγνή εμπορική. Τον διαμορφώνει το ελεύθερο πνεύμα μιας γιορτής: με τον Χρήστο και τη Μαρία που καλλιεργούν (γευστικότατες) ελιές, στη Λακωνία, κάτω από τον Πάρνωνα, την Μαρία και την Κική που ήρθανε στην πολιτεία του Ευρίπου από τα Χανιά της Κρήτης όπου προετοιμάζουν για του χρόνου της δική τους οικογιορτή, με τον Γιάννη από την Τριάδα που διέθετε τα κηπευτικά του παρέα με τη γυναίκα του και τον μικρό να βοηθά, τον μελισσοκόμο που χάρισε ένα αισιόδοξο χαμόγελο στον φωτογραφικό φακό, τον Βαγγέλη που είμασταν φίλοι στο facebook και γνωριστήκαμε τις προάλλες μέσω του Νίκου, ανθρώπους που λειτουργούν ως ζωντανά παραδείγματα ενός άλλου κόσμου που είναι υπαρκτός.
Σε μια αγορά που βρίσκεται στη ζέουσα ζώνη ανάμεσα στην κυρίαρχη ληστρική και την ανθρώπινη οικονομία (όπως συμβαίνει τελευταία σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη). 
Μέσα σε ένα πανελλαδικό δίκτυο ανθρώπων που συμμετείχαν στην πανελλαδική οικογιορτή των Τρικάλων (η επόμενη σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στα Γιάννενα), την οικογιορτή του Βόλου, τις βιολογικές λαϊκές, τα συνεργατικά εγχειρήματα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Όπως ειπώθηκε σε ένα σεμινάριο της Κυριακής, σήμερα γνωρίζουμε την τιμή εκείνου που καταναλώνουμε, χωρίς να γνωρίζουμε την προέλευσή του. Είναι ευθύνη μας, ατομική και συλλογική, να ρωτάμε, να μαθαίνουμε, να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία για ένα ολοένα μεγαλύτερο και πιο δημοκρατικό τρόπο παραγωγής της τροφής μας. Για τον σπόρο, το έδαφος, το νερό, τη ρύπανση, τον τόπο, τον τρόπο εργασίας, τις αμοιβές, τη μέθοδο καλλιέργειας, τη μεταποίηση, τη μετακίνηση, τη διανομή, το μαγείρεμα.
Παρακολουθώντας λ.χ. το σεμινάριο για τη φυτοπροστασία μάθαινες από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις μεθόδους που απαιτούνται για να καταπολεμήσεις τον περονόσπορο, τη φυλλοξήρα, τα πουλιά, τους… άτιμους τυφλοπόντικες. Για πάνω από μιάμιση ώρα ερασιτέχνες και επαγγελματίες βιοκαλλιεργητές αντάλλασσαν διά ζώσης πολύτιμες εμπειρίες, γνώσεις και ιδέες. Σαν να βρισκόσουν σε ένα ζωντανό, μη ιεραρχικό, οικολογικό σχολείο στο οποίο μετρούν η έρευνα, η ανταλλαγή της γνώσης, η συμμετοχή, ο διάλογος.
Κι όχι η χημεία των αγροεφοδίων, τα κιλά και τα στρέμματα της επιδότησης που θα μας τα εξασφαλίσει, σε βάρος της δημόσιας υγείας και της οικολογικής ισορροπίας, ένας θεσμικός διαμεσολαβητής του κυρίαρχου, εντατικού, βιομηχανοποιημένου μοντέλου μονοκαλλιέργειας των πολυεθνικών είτε τον λένε υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης είτε χρεοκοπημένη Ένωση (Κομματικών) Συνεταιρισμών.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Δεν θα επεκταθώ στις οικολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις του παραπάνω μοντέλου (άλλη φορά). Μια (πρώτη) πρόταση μόνον με αφορμή τη γιορτή: θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε καταρχήν στις πόλεις δομές άμεσης διάθεσης οικολογικών προϊόντων αξιοποιώντας σε ένα πλαίσιο συνεργατικό και άμεσης δημοκρατίας (όπως εμείς το αποφασίσουμε) τις γνώσεις και την εμπειρία όσων σχετίζονται με τον τομέα της διατροφής (γεωτεχνικοί, διατροφολόγοι κλπ.), την προώθηση, τις πωλήσεις, τη μεταφορά, την καλλιέργεια της γης, τις μεταφορές.
Είτε σε ενοικιασμένα είτε - ακόμη καλύτερα- σε δημόσια, δημοτικά κτίρια τα οποία ρημάζουν και προορίζονται να δοθούν βορά στο επιθετικό και κερδοσκοπικό real estate. Στη Χαλκίδα, για παράδειγμα, η εγκαταλελειμμένη Δημοτική Αγορά στο κέντρο, την οποία η δημοτική αρχή ονειρεύεται να γκρεμίσει, θα μπορούσε να φιλοξενήσει, αν ανακαινιστεί, τέτοιες συνεργατικές δομές για τοπικά (ειδικότερα ευβοϊκά) οικολογικά προϊόντα. (Διαβάστε σχετική πρόταση για μια δημοτική αγορά δημόσια, κοινωνική, για όλους εδώ )

ΕΝΑΣ ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Τέτοιες σκέψεις μας τις επιτρέπουν η μεγάλη ανταπόκριση που γνώρισε, σε μια εποχή γενικευμένης κοινωνικής κατάθλιψης, η 5η οικογιορτή η οποία εξελίσσεται σε έναν θεσμό από τα κάτω, η ποιότητα των προϊόντων, η ποικιλία (κηπευτικά, όσπρια, μέλι, κρασί, λικέρ, ελιές, αλεύρι, σύκα, μαρμελάδες, κρέας, κεραμική, αγιογραφία, κοσμήματα, κηραλοιφές, διακοσμητικά, ρούχα, σαπούνια, θεραπευτικά βότανα και έλαια, αφεψήματα, θεραπευτικές μέθοδοι, φάρμακα, εργαλεία κ.ά.) και το γεωγραφικό εύρος των συμμετοχών (πολλοί παραγωγοί από την Εύβοια – πάνω από 60- καθώς κι από Κρήτη, Σύρο, Καλάβρυτα, Θεσσαλονίκη, Πήλιο, Λακωνία), τα δωρεάν σεμινάρια (παρασκευή σαπουνιού, τυριού, φυτοπροστασία, λικέρ, αγγειοπλαστική, κεραμική, μελισσοκομία, θεραπευτικό άγγισμα), οι συζητήσεις για την ιαματική κάνναβη (με τον Γιώργη Οικονομόπουλο), την περμακουλτούρα (με τον Πέτρο Αντωνιάδη), την συμφωνία TTIP (ενημέρωση από τον Γιώργο Κολέμπα), το νέο κοινοτισμό, τα ντοκιμαντέρ.
Ακόμη και η παρουσία τοπικών επισήμων που διακρίνουν, για τους δικούς τους ψηφοθηρικούς σκοπούς, πώς κάτι όμορφο συνέβαινε το τριήμερο από την Παρασκευή, 2 ως την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο Πάρκο του Λαού στη Χαλκίδα και δεν έπρεπε να λείπουν, θετικά λειτουργεί. Οι συμμετέχοντες στην οικογιορτή βέβαια θα συναποφασίσουν τα επόμενα τους βήματα με την κοινωνία και το πώς από εδώ και πέρα θα κεφαλαιοποιήσουν την εμπειρία των οικογιορτών.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
Αυτός ο υπαρκτός κόσμος που ανέφερα παραπάνω χωρά, αλληλεπιδρά και τέμνεται με άλλους κόσμους σε ένα πλαίσιο δημοκρατίας, αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης, στον δρόμο της αναζήτησης ενός κοινού βιώσιμου οικολογικού μέλλοντος: τους Αέρα Πατέρα που ταξίδεψαν Σάββατο βράδυ τον κόσμο στο θεατράκι (πρώτη φορά τους άκουσα το 2007 στο κάμπινγκ ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου, στη Μεσοχώρα), τα παιχνιδίσματα του «Καθρέφτη» (από τη γειτονιά της Αγίας Παρασκευής), τα φυσικά καθαριστικά της αυτοδιαχειριζόμενης ΒΙΟΜΕ (από την πρωτοβουλία αλληλεγγύης Αθήνας), την Τράπεζα Χρόνου Χαλκίδας (εδρεύει στο Εργατικό Κέντρο), τον ήχο από τις γκάιντες (Κυριακή απόγευμα) που έφερε χορούς και γέλια, τα πιτσιρίκια που έπαιζαν τα απογεύματα στο γρασίδι, το «Σκουντέρι» που μοίραζε ελεύθερους σπόρους, τα αδέσποτα που τριγύριζαν στους πάγκους, τους ανθρώπους της πόλης που αναζητούν τρόπους να επιβιώσουν, όσους και όσες εθελοντικά συμμετείχαν- στο μπαρ, τα νόστιμα- όπως είπανε!- σουβλάκια, τον πατσά που φάγαμε την Κυριακή το μεσημέρι, τον καθαρισμό, τις βάρδιες. Αυτή τη φορά κάτω από τους χαλκιδέικους ευκάλυπτους, τις επόμενες κάπου αλλού!
Εμένα κι εσένα, εμάς. Με τις αντιφάσεις και τις δυνατότητες μας.


Ευχαριστίες μας προς όλους

H 5η Πανευβοϊκή Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας ολοκληρώθηκε. Ως ομάδα της διοργάνωσης προσπαθήσαμε και ελπίζουμε ότι καταφέραμε, οι επισκέπτες  της να ζήσουν μέσα σε ένα τριήμερο μια σύνθεση ζωής που μπορεί να μας δώσει όραμα και ελπίδα και να μας βγάλει από το σημερινό αδιέξοδο. Για τους συμμετέχοντες παραγωγούς και πολλούς άλλους, η ουσία και το νόημα της Γιορτής δεν σταματά στο πέρας της, αλλά το περιεχόμενό της μας συντροφεύει στην καθημερινότητά μας. Θέλουμε να δηλώσουμε τις ευχαριστίες μας προς όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση και στην επιτυχή έκβαση της 5ης Πανευβοϊκής μας Οικογιορτής.

   Να ευχαριστήσουμε το Δήμο Χαλκιδέων, εκτός από το δήμαρχο και τους αντιδημάρχους κυρίως το τεχνικό προσωπικό για την υποστήριξη αλλά και τους εργάτες καθαριότητας για τη συνεχή φροντίδα τους καθ’ όλη τη διάρκεια της Γιορτής. 

  Ευχαριστούμε ακόμα τους ανθρώπους του πολιτιστικού χώρου  Χαλκίδας Καθρέφτη Τεχνών και Ιδεών που έδωσαν το δικό τους ιδιαίτερο χρώμα στη Γιορτή μας ομορφαίνοντας την.

   Όλους τους εθελοντές που βρέθηκαν πάντα εκεί που χρειάστηκαν  για να καλύψουν τυχόν ελλείψεις, όπως και τα μουσικά σχήματα, τους Πέτρο Βασιλείου και Νίκο Γιακουμάκη, τους Αέρα Πατέρα και τους Μάρκο Δαμιανό και Μάκη Μπούκαλη που αφιλοκερδώς κάλυψαν το μουσικό και καλλιτεχνικό κομμάτι της Γιορτής.

Ελπίζουμε και θέλουμε, προσπαθούμε και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η χώρα και αυτός ο κόσμος θα ζήσουν πιο κοντά στη φύση σε ένα δικαιότερο και ειρηνικό μέλλον.


Ομάδα διοργάνωσης της 5ης Πανευβοϊκής Γιορτής Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

Πρόγραμμα Οικογιορτής 2-3-4 Οκτωβρίου 2015

Κατά την διάρκεια του τριημέρου θα γίνουν 40 εκδηλώσεις. Σεμινάρια, εργαστήρια, προβολές, συναυλίες. Σεμινάρια και εργαστήρια για περμακουλτούρα, μελισσοκομία, κεραμική, βιολογική φυτοπροστασία, παρασκευής σαπουνιών, κηραλοιφών, τυριών. Επίσης Θα υπάρχουν εργαστήρια και δημιουργικές δράσεις για παιδιά αλλά και βιωματικά εργαστήρια, όπως το θεραπευτικό άγγιγμα, αλλά και εικαστικές  διαδραστικές δράσεις με τη συμμετοχή του κοινού. Σημαντικές  παρουσιάσεις όπως η Τράπεζα Χρόνου Χαλκίδας ,συζητήσεις για το περιβάλλον και το νερό , την διατροφή αλλά και την δημιουργία δικτύων οικολογικής γεωργίας, και μια πρόταση για τη δημιουργία Ολοκληρωμένης Κοοπερατίβας. Όλα  με ελεύθερη είσοδο.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ                             

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2-10-2015


01.(17.30) Θ-(Καλωσόρισμα)-Αποστόλης Σέληνας    

02.(18.00) Θ-Αχρήματες συναλλαγές υπηρεσιών και προϊόντων ως εναλλακτικό μοντέλο οικονομίας-Τράπεζα Χρόνου Χαλκίδας        

03.(18.30) Θ-Προβολή ντοκιμαντέρ  «Μένουμε Ελλάδα ;»-Σενάριο, σκηνοθεσία : Γεώργιος Τσάλλας 

04. (18.30) Α-Εισαγωγή στη περμακουλτούρα  (PERMACULTURE)«Η φιλοσοφία, το φάσμα και ο οδηγός της  περμακουλτούρας!»-Πέτρος  Αντωνιάδης. Παρουσίαση του βιβλίου της Τίνας Λυμπέρη : Οδηγός περμακουλτούρας (permaculture) .  Σχεδιασμός για την αυτάρκεια και την αυτονομία μας. 
   
05.(20.00) Β -Οικολογική ποίηση-Ποιήματα με οικολογικό περιεχόμενο από ποιητές της Εύβοιας                                      

06. 20.00) Θ-Η περιβαλλοντική κρίση ως η μόνη πραγματική κρίση. Το τοπικό περιβαλλοντικό πρόβλημα.-Παπαγιάννης Οικονομίδης, Σπύρος Μανέτας                                         

07. 22.00) Θ-Προβολή του Ντοκιμαντέρ Σταγώνες-Νέλλη Ψαρρού  

ΣΑΒΒΑΤΟ  3-10-2015

08.(10.30)Α-Φυσική ενυδάτωση – φυσική φροντίδα : ομιλία και παρασκευή serum ενυδάτωσης-Μάλαμα Μαυροπούλου                                                                                                                                  
09.(10.30)Β   -Γιόγκα για παιδιά  ή  Μουσικοκινητική για παιδιά & μεγάλους  -Μαρία Γκάτσου    & Μητσακάκη Πηνελόπη                                                                                                                                            
10.(12.00)Α  -Κατασκευή υφασμάτινης  τσάντας   -Κατερίνα Αθανασιάδου                                                                                                                                             
11.(13.00)Α-Χειροποίητο κόσμημα από χαρτί-Art of Paper                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
12.(14.00)Α  -Παρασκευή λικέρ με βότανα-Έλενα Μουλατσιώτου   

13.(13.00)Β - Εργαστήριο παρασκευής ανθότυρου & τυροζούλι . Παραδοσιακά. τυριά από κατσικίσιο γάλα-Εσμεράλδα                                                                                                        

14.(15.00)Β-Εργαστήρι Αγγειοπλαστικής-Σπυρόπουλος Κυριάκος                                              

15.(16.00)Α   -Σεμινάριο-παρουσίαση για τη συνεργατική κοινωνία της μέλισσας 2-3 ώρες η και σεμινάριο παρασκευής σαπουνιού ελαιολάδου ή κηραλοιφής-Συνεργατικό Μελισσοκομείο Π. Βλάχος,  Μ. Χουχούλης, Ιωάννα Μακράκη  

16.(18.00)Γ  -Καλλιτεχνικό Παιδαγωγικό εργαστήρι για παιδιά - Η Ορχήστρα και το Τσίρκο μπήκαν στο Χορό! -ΚΟΚΟΙΚΑ vasiliki.zafeiropoulou@gmail./com,  fb page: https://www.facebook.com/kokoika.gr?ref=bookmarks 6973331497, 2109422778             

17.(18.30)Α-"Ειρηνική Διατροφή: Πώς αυτή συμβάλλει στο νέο φαντασιακό για τον πλανήτη μας, στη νέα ιστορία της Σύνδεσης που έχει ήδη γεννηθεί" Δίωρο εισαγωγικό εργαστήριο, "  -φορείς: "η σπείρα, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση" www.thespiral.gr  & "veganism now: περιεκτική δικαιοσύνη                                                       

18.Β  -Βιωματικό εργαστήριο : Το θεραπευτικό άγγιγμα. Εισαγωγή στην εναλλακτική θεραπεία-Μαρία Γκάτσου    & Μητσακάκη Πηνελόπη    
          

19.(20.30)Θ-ΣΥΝΑΥΛΙΑ  -1.Πέτρος Βασιλείου-Νίκος Γιακουμάκης, 2. ΑΕΡΑ ΠΑΤΕΡΑ 3.Μάρκος Δαμιάνος , Μάκης ΜπουκάληςΚΥΡΙΑΚΗ  4-10-2015

20.(10.30)Α-Θεραπευτικές κηραλοιφές με έλαια βιολογικά και βότανα-Ηλιόσριζα  : Κατερίνα Σαμάρα Ιστοσελίδα: http://ilioriza.wix.com/olive-oil-soaps- Mail: Hlioriza@yahoo.gr  Facebook: Ηλιόριζα                                                                                                                                                                                
21.(10.30)Β-Εργαστήριο κεραμικής για παιδιά -Σοφία Παλαμπουγιούκη                            

22.(11.30)Α  -Παρασκευή σκευασμάτων με ρετσίνι -Έλενα Χατζημιχάλη                               

23.(10.30)Β-Τεχνικές Βιολογικής φυτοπροστασίας   -Αποστόλης Σέληνας (Δίκτυο Οικοκοινότητα)                                                                                                           

24.(12.00)Α-Σπιτικό χειμερινό φαρμακείο με βότανα και αιθέρια έλαια -Μαρία Σκαρλή  "Βάλσαμο"                                                                                                    
25.(12.00)Γ-Καλλιτέχνικό Παιδαγωγικό εργαστήρι για παιδιά - Η Ορχήστρα και το Τσίρκο μπήκαν στο Χορό! -ΚΟΚΟΙΚΑ vasiliki.zafeiropoulou@gmail./com, fb page: https://www.facebook.com/kokoika.gr?ref=bookmarks 6973331497                                                                        
26.(12.30)Β-Στο δρόμο για ένα νέο κοινοτισμό. Ξανασυναντώντας το κοινό μας μέλλον-Αποστόλης Σέληνας (Δίκτυο Οικοκοινότητα )                                                                           

27.(13.00)Α-Χορτοφαγικές μακροβιοτικές  υπερτροφές.-One Project                                       

28.(13.30)Β-Ενδημικά φυτά & βότανα της Κρήτης-Μαρία Τολίδου/ Κυριακή Μανώλη Γονάκη                                                                                                            

29.ΚΥΡΙΑΚΗ  Α (14.00)  -Σεμινάριο παρασκευής τυριού Γάης (ποντιακό τυρί & μυζήθρας)  -Σπύρος Μανέττας  & Νικολέττα  Σπυρίδου                                                                            

30.(17.00)Α -Οικολογική καλλιέργεια σιταριού -Κώστας    Τσαντσάρης                                                                                                                                  
31.(15.00)Α-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ                                                                                                

32.(16.45)Β-STOP TTIP, STOP Μεταλλαγμένα-Γιώργος Κολέμπας

33.(18.00)Β  -Μικρά παραδείγματα για το πώς μπορούμε να μειώσουμε το μεγάλο μας οικολογικό αποτύπωμα με την επαναχρησιμοποίηση των σκουπιδιών μας. Σας προειδοποιούμε: θα δείτε τα σκουπίδια αλλιώς! Φέρτε και τις δικές σας δημιουργίες!!-ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ -ΠΕΤΡΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ                                                                                                   

34.(18.00)Θ-Εισαγωγή στη μελισσοκομία  -Νίκος Γιουσμαδάκης 
35.(18.30) Α  -Παρουσίαση  πρωτοβουλίας  για δημιουργία Ολοκληρωμένης Κοοπερατίβας στην Αθήνα (στα πρότυπα της Cooperativa Integral Catalana )και για τη σχεση που θα μπορούσε να αναπτυχθεί μεταξύ της κουπερατίβας και των παραγωγών που στηρίζουν την οικολογική γεωργία-4ο Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας                                                                                                     
 36.(19.00) Β-Ομιλία: Η Φυσική κουζίνα. Πεντανόστιμη διατροφή για καλή υγεία, όμορφο σώμα, ήρεμο νου. Θεραπεία με την τροφή.-ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ONE  PROJECT                                                                                                                                                                                                                                                         
37.(20.00)Α -Ανοιχτή συζήτηση για την κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων-Παναγιώτου Βαγγέλης

38.(20.15)Π-Μουσική από 6 γκάιντες-ΑΣΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡ    
                                                             
39.ΘΕΑΤΡΟ (20.15) -Ομιλία «Κάνναβη Sativa L,ενα φυτό με χιλιάδες εφαρμογές-Βαγγέλης Ματράκας                                                                                                                         

40.(20.45)Θ -“Το Ιαμα Κάνναβη" -Γιώργης Οικονομόπουλος (Γιατρός)                                    

41.ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΑΤΡΟ (21.30)-Παρουσίαση του   4ου Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας  16-17-18 Οκτώβρη. Προβολή υλικού & φωτογραφιών από προηγούμενο φεστιβαλ-4ο Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2-3- 4-10-2015

42.(10.00)-(24.00)-Εικαστική διαδραστική δράση «Ένα ταξίδι ..κάποια Ιθάκη» Οι επισκέπτες της γιορτής ζωγραφίζουν-ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ – ΤΖΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ -ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ

                                            ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ  


 


Κατεβάστε το πρόγραμμα από ΕΔΩ


 Ομάδα παραγωγών-χειροτεχνών για την διοργάνωση της 5ης Πανευβοϊκής Γιορτής Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας στη Χαλκίδα, 18-19-20/9/2015.